Exhibition: Vibration of Consciousness by Mag Blue

Grand Opening of the Royal Blue Gallery – vernissage of the exhibition Vibration of Consciousness by Mag Blue

In December, 17 the official opening of the Royal Blue Visual Arts Gallery will take place. All guests who come to the opening of the gallery and exhibition on the weekend of December 17-18 will be able to take part in a special lottery. Get prizes such as: original artworks, giclee, posters, bag tags, vouchers for mini photo sessions, etc.

A gallery where solo and group real and virtual exhibitions and art competitions for artists from Sweden and other countries will be held on a regular basis. The first competition with prizes, entitled Royal Blue, will start in January 2023.

Photography will play an important role in the gallery, in addition to other types of art.

In the gallery there will be an intimate photo studio where Mag Blue invites you to photo sessions, individually or with with family and friends. Pets are also welcome.

Photographers, on the other hand, are invited to the studio for creative photo meetings, photo walks / laboratories. Mag Blue has been organizing such events in Stockholm since 2021.

Mag Blue – Vibration of Consciousnes

The opening of the gallery will be accompanied by a vernissage of the exhibition Vibration of Consciousness by Mag Blue, i.e. Magdalena Nilsson. She is an artist, photographer, designer, journalist, curator of countless art projects, organizer and juror of fine arts competitions. And currently is also the CEO of the gallery .

The exhibition Vibration of Consciousness is the next installment of a new series of her paintings. That is the result of an art analysis of natural phenomena and their impact on our lives in terms of quantum physics, electromagnetic waves, vibrations, phantom interactions … What are human energy centers? What connects them with Schumann Resonance and David Hawkins levels of consciousness? Conclusions and interpretations will be available at the exhibition.

Welcome!

***********************

Grand Opening of the Royal Blue Gallery – vernissage av utställningen Vibration of Consciousness av Mag Blue

Invigning av Royal Blue Gallery – vernissage av utställningen Vibration of Consciousness av Mag Blue

I december 17 äger den officiella invigningen av Royal Blue Visual Arts Gallery rum. Alla gäster som kommer till invigningen av galleriet och utställningen helgen 17-18 december kommer att kunna ta del av ett speciellt lotteri. Weź priser som: originalkonstverk, giclee, affischer, väska taggar, värdecheckar för minifotosessioner , etc.

Ett galleri där det regelbundet kommer att hållas individuella och gruppvisa verkliga och virtuella utställningar och konsttävlingar för svenska och utländska konstnärer . Den första tävlingen med priser, med titeln Royal Blue, startar i januari 2023.

Fotografi kommer att spela en viktig roll i galleriet, förutom andra typer av konst. I galleriet kommer det att finnas en intim fotostudio där Mag Blue bjuder in till fotosessioner, individuella eller med familj och vänner. Husdjur är också välkomna.

Fotografer å sin sida bjuds in till studion för kreativa fototräffar, fotovandringar/laboratorier. Mag Blue organiserar dem i Stockholm från 2021.

Mag Blue – Vibration of Consciousness

Invigningen av galleriet kommer att accompanjeras av en vernissage av utställningen Vibration of Consciousness av Mag Blue, d.v.s. Magdalena Nilsson. Hon är konstnär, fotograf, designer, journalist, curator för otaliga konstprojekt, arrangör och jurymedlem och konsttävlingar. Och närvarande VD för galleriet.

Utställningen Vibration of Consciousness är nästa del av en ny serie jej målningar. Obrazy är resultatet av en konstanalys av naturfenomen och deras inverkan på våra liv i termer av kvantfysik, elektromagnetiska vågor, vibrationer, fantominteraktioner … Vad är människan energicentra? vad förbinder dem med Schumann Resonance och David Hawkins medvetandenivåer? Slutsatser och tolkningar kommer att finnas på utställningen.

Välkommen!